Κατευθύνσεις

  • DSC09499
  • DSC09471
  • DSC09558
  • 玄関1
  • ロビー3
  • シングルベッド1

Πώς να έρθετε

Απ? το αεροδρ?μιο Narita
Narita Express (N'EX)
Απ? το αεροδρ?μιο Narita, π?ρτε το Narita Express (JR γραμμ?) στο σταθμ? του Τ?κιο. Στη συν?χεια μεταφορ? στη γραμμ? Sobu Kaisoku και κατεβε?τε στα Nihonbashi Shin Station, που βρ?σκεται 8 λεπτ? μακρι? απ? το ξενοδοχε?ο. Ταξ?δια χρ?ωση ε?ναι περ?που 2900 JPY. Απ? το σταθμ? του Τ?κιο, μπορε?τε επ?σης να π?ρετε ?να ταξ? προς το ξενοδοχε?ο (10 λεπτ?, ¥ 4000).

-Keisei Narita Airport Station
Π?ρτε το Skyliner ? Access Express (γραμμ? Keisei) στο σταθμ? Keisei Ueno. Στη συν?χεια τα π?δια απ? το σταθμ? Ueno και να π?ρει τη γραμμ? Hibiya (μετρ?) στο σταθμ? Kodemmacho, που βρ?σκεται 3 λεπτ? με τα π?δια απ? το ξενοδοχε?ο. Ταξ?δια χρ?ωση ε?ναι περ?που 2600 JPY. Αυτ? ε?ναι ?να απ? τα πιο γρ?γορος διαδρομ?ς. Κοντιν? απ?σταση μεταξ?-Keisei Ueno Station και το σταθμ? Ueno (Hibiya γραμμ?) ε?ναι περ?που 5 λεπτ?.

Για μια φθην?τερη επιλογ?, μπορε?τε να π?ρετε το Keisei κ?ρια γραμμ? στο σταθμ? Aoto. Στη συν?χεια, αλλ?ξτε τη γραμμ? Toei Asakusa και κατεβε?τε στο σταθμ? Ningyocho, που βρ?σκεται 5 λεπτ? με τα π?δια απ? το ξενοδοχε?ο. Ταξ?δια χρ?ωση ε?ναι περ?που 1200 JPY.

λιμουζ?να Λεωφορε?ο
Μπορε?τε να π?ρετε το Λιμουζ?να Λεωφορε?ο απ? το αεροδρ?μιο Ναρ?τα στο Τ?κιο Air Π?λη Terminal, 10 λεπτ? με τα π?δια απ? το ξενοδοχε?ο.

Απ? το Αεροδρ?μιο Χαν?ντα
Με το τρ?νο
Απ? το αεροδρ?μιο Χαν?ντα, π?ρτε τη γραμμ? Αεροδρ?μιο Keikyu (Rapid Περιορισμ?νη Express), που προσφ?ρει ?μεση πρ?σβαση στο σταθμ? Ningyocho (τελευτα?ο service 23:08), που βρ?σκεται 5 λεπτ? με τα π?δια απ? το ξενοδοχε?ο. Η διαδρομ? ε?ναι περ?που 42 λεπτ? (604 JPY).

Αν χ?σετε αυτ? το τρ?νο, μπορε?τε επ?σης να π?ρετε τη γραμμ? Αεροδρ?μιο Keikyu (Airport Express), το οπο?ο αναχωρε? απ? το αεροδρ?μιο στις 23:42. Κατεβε?τε στο σταθμ? Keikyu Kamata και να λ?βει την Keikyu κ?ρια γραμμ? (Περιορισμ?νη Express), αναχωρο?ν την πλατφ?ρμα στο 23:52. Το τρ?νο θα σας μεταφ?ρει στο σταθμ? Ningyocho με 24:17.

Με Λιμουζ?να Λεωφορε?ο
Το τελευτα?ο λεωφορε?ο λιμουζ?να στο Τ?κιο Air Π?λη Terminal θα φ?γουν απ? το αεροδρ?μιο στις 23:15. Η διαδρομ? ε?ναι περ?που 35 λεπτ?, 820 JPY. Τ?κιο Air Π?λη Terminal βρ?σκεται 10 λεπτ? μακρι? απ? το ξενοδοχε?ο με τα π?δια και 3 λεπτ? μακρι? με ταξ?.

Αν χ?σετε αυτ? το λεωφορε?ο, μπορε?τε επ?σης να π?ρετε το λεωφορε?ο τα μεσ?νυχτα, η οπο?α αναχωρε? στις 24:15 και φτ?νει στο Τ?κιο Air Π?λη Terminal γ?ρω 24:40. Ταξ?δια τ?λος 1640yen.